Home  |  Sitemap  |  Afdrukken  |  Zoeken 
>>

 

Veiligheidstesten


 


CE label

Alle Mil-tek afvalpersen hebben het CE label.
Elk product dat onder een Europese richtlijn valt en in de EG op de markt wordt gebracht, moet het CE label vertonen – dat is een wettelijk vereiste. Met het CE label bewijst fabrikant van het producent dat zijn product beantwoordt aan de basisvereisten van alle EG-richtlijnen terzake.
De producent moet de richtlijnen en de procedures voor de beoordeling van de conformiteit die op het product van toepassing zijn identificeren en instaan voor de naleving van die vereisten. Er moet technische documentatie worden bijgehouden en er moet een conformiteitverklaring worden opgesteld Testen door derden zijn vaak niet vereist voor het CE label.


 

GS label

Alle Mil-tek afvalpersen hebben het GS label.
Het GS label is over een periode van meer dan twintig jaar uitgegroeid tot een wereldwijd erkend veiligheidslabel. (GS staat voor Geprüfte Sicherheit of ‘Geteste veiligheid'). Technische uitrustingen krijgen het GS label als:

  • de uitrusting werd getest door een bevoegd onafhankelijk orgaan en als uit die testen is gebleken dat de uitrusting aan de veiligheidsvereisten beantwoordt.
  • De test- en de certificatie-instantie controleert of er alleen producten van het gecertificeerde type op de markt worden gebracht (productiecontrole).

Als een producent aan al die vereisten beantwoordt, krijgt hij een GS Testcertificaat. Het GS label is gebaseerd op de Duitse norm voor de veiligheid van uitrustingen (Gerätesicherheitsgesetz / GSG) die van toepassing is op technische uitrustingen zoals gebruiksklare toestellen, werkuitrusting, prime movers en elektrische machines, hijs- en transporttoestellen en voertuigen.

Mil-tek vindt dat onafhankelijke testen door derden van doorslaggevend belang zijn om te garanderen dat al onze producten blijven beantwoorden aan onze strenge veiligheidsnormen.

miltek@miltek.nl